Maksud Website


Maksud website | Erti website | Pengenalan website


  • Apakah maksud Web Site?
  • Apakah perbezaan Web Site dan Web Page?
  • Bagaimanakah sistem Internet mencari Web Site yang kita kehendaki?


1) Website atau Web Site bermaksud tapak yang mengandungi beberapa Web Pages bagi satu Web Domain yang sama.

Ketiga-tiga istilah ini iaitu Web Site, Web Pages dan Web Domain boleh mengelirukan jika pembaca tidak memahaminya dengan baik.

2) Untuk memudahkan kita memahaminya, kita boleh mengambil perumpamaan majalah seperti majalah komputer. Satu majalah komputer (Web Site) mengandungi beberapa halaman (Web Pages). Majalah ini diberikan nama (Web Domain) contohnya "Majalah PC" supaya pembaca mudah mencarinya di pasaran.Katakan anda mahu membeli majalah di atas, apabila anda berkunjung ke kedai buku anda akan memberitahu peniaga "Saya mahu membeli Majalah PC". Walaupun kedai buku mengandungi beribu buah buku dan majalah, peniaga akan dapat mencari majalah ini dengan mudah kerana sudah ada kaedah menyusun buku mengikut kategori dan namanya.

3) Begitulah jua halnya dengan Web Site. Terdapat beribu juta Web Site pada hari ini, tetapi jika anda menaip nama Web Domain bagi sesuatu Web Site di dalam Web Browser, halaman utama Web Site tersebut akan dipaparkan di dalam Web Browser dalam masa beberapa saat sahaja.

4) Nama yang ditaip di dalam Web Browser itu dipanggil Web Address. Lihat dua contoh di bawah bagaimana Web Address digunakan.


Dalam contoh di atas, tertulis perkataan "majalahpc.karangkraf.com" (atau sebenarnya http://majalahpc.karangkraf.com). Ia bermakna majalahpc adalah subdomain kepada domain karangkraf.com. Dalam kata lain domain karangkraf mewakili syarikat penerbitan yang besar di mana salah satu subpenerbitannya adalah majalahpc. Perhatikan ada satu bar berwarna oren tertulis perkataan  BERITA .


Apabila seseorang pengguna Internet mengklik perkataan   BERITA , Web browser akan berpindah ke Web Page yang baru dan memaparkan Web Address bagi Web Page tersebut contohnya http://majalahpc.karangkraf.com/berita


5) Berbalik pada perumpamaan buku tadi, sebenarnya setiap buku yang dijual di pasaran mempunyai nombor daftarnya sendiri yang dipanggil ISBN (International Standard Book Number). Contohnya ISBN bagi Majalah PC adalah 9771675052052.

Setiap buku diberikan nombor kod yang dipanggil ISBN kerana ia mempercepatkan proses pengkelasan, penyimpanan dan pencarian samada di kedai mahupun di perpustakaan.


6) Demikian juga halnya dengan Nama Domain. Sistem komputer dan rangkaian lebih cekap mengendalikan nombor berbanding teks. Maka sistem komputer dan rangkaian akan menyimpan Nama Domain dalam bentuk nombor yang dipanggil Internet Protocol Number atau Nombor IP.


7) Katakan anda mahu mencari Web Site Google. Anda akan menaip http://www.google.com  (ini dinamakan Web Address ). Sistem komputer dan rangkaian kemudiannya akan menukarkan teks ini ke dalam bentuk IP contohnya http://74.125.224.72/. (ini dinamakan IP Address). Cuba klik kedua-dua link ini dan akhirnya anda akan terjumpa Web Site yang sama.

8) Anda juga boleh cuba sendiri mendapatkan IP Address bagi sesebuah Domain Name dengan menggunakan perkhidmatan www.getip.com.Perhatikan dalam gambar di atas IP Address bagi Google ie http://74.125.141.106/ berbeza dengan contoh sebelum ini ie  http://74.125.224.72/. Ini bermakna Google menggunakan lebih dari satu komputer Web Server bertujuan menggandakan kelajuan dan kecekapan Web Site bagi melayan jumlah pelawat yang terlalu ramai. Setiap satu komputer Web Server menyimpan dokumen elektronik yang sama bagi Web Address http://www.google.com.