Maksud Tablet PC atau Tablet Computer


.
Tablet PC atau Tablet Computer adalah istilah untuk sejenis alat komputer yang kecil dari komputer notebook/laptop/netbook tetapi lebih besar dari Smart Phone (maksud Smart Phone) dan ia menggunakan skrin sesentuh sebagai perantara paparan dan input pengguna.


.